Porozumienia o współpracy z pracodawcami

W celu zapewnienia wzajemnych, uzupełniających się działań na rzecz kształcenia zawodowego dostosowanego do potrzeb pracodawców i lokalnego rynku pracy w branży obsługi turystycznej oraz organizacji reklamy szkoła podpisała kolejne porozumienia o współpracy z panem Michałem Chajewskim właścicielem Hotelu Ren oraz z panią Renatą Połomską właścicielką Firmy reklamowej R-PR.W Firmach tych nasi uczniowie aktualnie odbywają praktyki zawodowe.

ďťż