Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kształcenia zawodowego

ERASMUS+  sektora Kształcenie i Szkolenie Zawodowe Akcja 1 –
„Mobilność edukacyjna”

Projekt:  „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kształcenia zawodowego”

Nr projektu: 2016-1-PL01-KA102-025171 

 

10 uczniów z klasy III Ta w zawodzie technik ekonomista  odbywa praktyki zawodowe w firmach funkcjonujących w Portsmouth na południu Wielkiej Brytanii. Głównym celem projektu zagranicznych praktyk zawodowych jest zdobycie praktycznego doświadczenia zawodowego, nabycie nowych kompetencji zawodowych i  językowych, rozwinięcie umiejętności interpersonalnych, oraz  poznanie kultury i tradycji Wielkiej Brytanii. Praktyki realizowane są w terminie się w  04 czerwca – 15 czerwca 2018r. Uczniowie zakwaterowani są w różnych angielskich rodzinach i fakt ten wpływa bardzo dobrze na doskonalenie języka obcego. Opiekunem grupy jest kierownik praktycznej nauki zawodu –pani Stanisława Głąb-Brandt. W praktykach uczestniczą również nauczyciele biorący udział w obserwacjach Job Shadowing- pani Lucyna Szczypior i pani Emilia Chilicka. Wszystkim uczestnikom Projektu życzymy zrealizowania programu praktyk oraz wielu ciekawych wrażeń w czasie wycieczek, w których będą brać udział w ramach realizacji programu kulturowego.  

                                                                                                                        Stanisława Głąb-Brandt

ďťż