WIZYTA GOŚCI Z PARTNERSKIEJ SZKOŁY W MÜNSTER

W dniach 04.06.2018 – 08.06.2018 gościliśmy w naszej szkole uczniów i nauczycieli ze szkoły partnerskiej Hildegardisschule z Münster. W czasie trwającej pięć dni wymiany uczniowie z Niemiec mieszkali w polskich rodzinach i mieli okazję poznać życie codzienne i zwyczaje Polaków. Temat realizowanego w tym roku projektu dotyczył postrzegania Niemców przez Polaków i Polaków przez Niemców.
Goście przybyli do Starogardu w upalny poniedziałek. Tego dnia, po wspólnie zjedzonym śniadaniu,
w programie wizyty znalazło się zwiedzanie szkoły, spacer po mieście, praca nad projektem,
a wieczorem integracyjne ognisko oraz gry i zabawy językowe. Kolejnego dnia uczniowie i nauczyciele mogli zobaczyć jak pracujemy na lekcjach. Uczestniczyli również w wycieczce do Malborka i Sztutowa. Środa rozpoczęła się od zwiedzania Polpharmy, następnie była praca nad projektem. Młodzież przedstawiała efekty swoich przygotowań do spotkania, prezentacje multimedialne dotyczące przełamywania stereotypów. Wszyscy wpisali się do kroniki wymiany zawierającej informacje i zdjęcia od początku współpracy między naszymi szkołami, czyli od 2008roku. Dużym powodzeniem cieszyła się lekcja polskiego, podczas której gospodarze uczyli swoich partnerów z Niemiec języka ojczystego. Śmiechu było co nie miara!!!
Czwartek przeznaczyliśmy na wycieczkę do Sopotu i Gdańska. Przepiękna pogoda umożliwiła spacer słynnym deptakiem oraz gry i zabawy na sopockiej plaży. W Gdańsku staraliśmy się w krótkim czasie pokazać miejsca ważne w naszej historii, a także cieszące się ogromnym zainteresowaniem turystów odwiedzających Polskę: Kościół Mariacki, Ratusz, Dwór Artusa, Złotą Bramę, Fontannę Neptun. Goście mieli również czas na zakupy.

Kolejną, siedemnastą już wymianę uczniów możemy zaliczyć do bardzo udanych. Realizacja programu pozwoliła na integrację polskiej i niemieckiej młodzieży oraz nauczycieli. Stereotypy zostały przełamane!!! Nasi uczniowie doskonalili język niemiecki, a uczniowie i nauczyciele szkoły partnerskiej podejmowali nieśmiałe próby nauki języka polskiego.
Pozytywna opinia przekazana przez uczniów, szczególnie ze szkoły partnerskiej, w ankietach ewaluacyjnych, jest dla nauczycieli największą nagrodą i motywacją do zaangażowania w polsko – niemiecką wymianę młodzieży w przyszłości.

Dziękuję rodzicom uczniów, którzy gościli u siebie młodzież niemiecką i swoją troską i serdecznością przyczynili się do stworzenia wspaniałej atmosfery, w której upłynął pobyt naszych gości. Dziękuję dyrekcji szkoły i nauczycielom pomagającym w realizacji projektunaszym germanistkom: paniom: Małgorzacie Świeczkowskiej, która wspierała mnie podczas przygotowań do projektu i przez cały czas jego realizacji, Joannie Czepirskiej i Beacie Czerniejewskiej.


Realizacja projektu była możliwa dzięki finansowemu wsparciu Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

 

Koordynator projektu Ewa Balcerzak

ďťż