Wizyta monitorująca praktyki ekonomistów w Potrsmouth

W dniach 08-11 czerwca 2018 r. przeprowadzony został monitoring praktyk przez dyrektora szkoły pana Tadeusza Burczyka oraz wicestarostę powiatu starogardzkiego pana Kazimierza Chyłę. W czasie wizyty odbyło się spotkanie z właścicielem  instytucji pośredniczącej IBD- panem Raja Ali  oraz z uczniami w miejscach odbywania ich praktyk. Przeprowadzone zostały rozmowy z angielskimi opiekunami na temat realizacji praktyk, z których wynikało ,że uczniowie dobrze wykonują swe zadania. W czasie spotkań z uczniami przeprowadzone zostały ankiety na temat organizacji praktyk oraz kwestionariusze rozmowy dyrektora szkoły z uczniami kształcącymi się w zawodzie technik ekonomista. Również sporządzone zostały protokoły  z wizyty monitorującej zagraniczne praktyki oraz zagraniczne szkolenie zawodowe kadry Job Shadowing.  Dyrektor szkoły oraz wicestarosta uczestniczyli również w realizacji programu kulturowego w czasie wycieczek do  Brighton i Londynu.

                                                                                                                                      Stanisława Głąb-Brandt  

ďťż