Czym jest?

Czym jest doradztwo edukacyjno-zawodowe?

 

Są to czynności, które mają pomóc zainteresowanej osobie w osiągnięciu lepszego zrozumienia siebie samego (np. poznanie swoich mocnych stron) w odniesieniu do środowiska pracy, po to, aby umożliwić tej osobie realistyczny wybór albo zmianę kierunku kształcenia, zatrudnienia lub też osiągnięcie właściwego dostosowania zawodowego.

 

 

Czego można dowiedzieć się w ramach zajęć z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego?

 

Na podstawie wypełnionych ankiet czy kwestionariuszy, m. in.:

 

Dowiedzieć się: