PODSUMOWANIE PROJEKTU PRAKTYK ZAGRANICZNYCH W EKONOMIKU

Projekt - „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” realizowany w ramach Programu Erasmus+
sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe Akcja 1 – „Mobilność edukacyjna”

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

dla uczestników zagranicznych praktyk zawodowych do Wielkiej Brytanii

 

Tytuł projektu: „Ekonomiści, Logistycy i Informatycy kształcą się zawodowo na Wyspach Brytyjskich”

 

Nr projektu: 2016-1-PL01-KA102-025171 

 

PODSUMOWANIE PROJEKTU PRAKTYK ZAGRANICZNYCH W EKONOMIKU

Dnia 22 czerwca 2018 r. w Zespole Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Ekonomiści, Logistycy i Informatycy kształcą się zawodowo na Wyspach Brytyjskich”. W uroczystości uczestniczył Naczelnik Wydziału Edukacji - pan Marek Gabriel, dyrektor szkoły - pan Tadeusz Burczyk, przedstawiciele lokalnych zakładów pracy, grono pedagogiczne, uczestnicy projektu, ich rodzice oraz uczniowie wszystkich klas. 

 

W projekcie dotyczącym praktyk zawodowych w Portsmouth w latach 2017-2018 uczestniczyło 12 nauczycieli w ramach Job Shadowing oraz 60 uczniów kształcących się w zawodzie technik ekonomista, technik logistyk oraz technik informatyk. Wszyscy otrzymali certyfikaty Europass Mobility, które w połączeniu z nabytymi kompetencjami zwiększą konkurencyjność praktykantów zarówno na  krajowym jak i europejskim rynku pracy.

Na konferencji uczestnicy projektu podzielili się swoimi wrażeniami i przeżyciami z pobytu w Wielkiej Brytanii. Opowiadali, gdzie pracowali, jaką wykonywali pracę, jak spędzali czas wolny i jakie efekty osiągnęli dzięki uczestnictwu w Projekcie.