Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017-2018

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017-2018

W dniu 22.06.2018 odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego. W uroczystości uczestniczyli: naczelnik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego pan Marek Gabriel, pan Tomasz Moys - Wiceprezes Zakładów Farmaceutycznych Polpharma, pan Grzegorz Borzeszkowski - Prezes Starogardzkiego Klubu Biznesu Związku Pracodawców, pracodawcy- fundatorzy nagród oraz zebrani rodzice. Dyrektor szkoły pan Tadeusz Burczyk powitał serdecznie wszystkich przybyłych gości, grono pedagogiczne, pracowników administracji i obsługi oraz uczniów. Dyrektor dokonał podsumowania osiągnięć uczniów i wraz z panem Naczelnikiem Wydziału Edukacji wręczył świadectwa z wyróżnieniem oraz nagrody książkowe. Świadectwa z wyróżnieniem-  z czerwonym paskiem otrzymało 45 uczniów. Dyrektor ogłosił też wyniki konkursu na „Najlepszą klasę roku szkolnego 2017/2018- I miejsce zajęła klasa I Ta , natomiast II miejsce klasa I Te. Obie wyróżnione klasy otrzymały nagrody pieniężne ze środków Rady Rodziców. Jak co roku bardzo miłym momentem uroczystości było wręczenie nagród rzeczowych ufundowanych przez pracodawców dla najlepszych uczniów  kształcących się w poszczególnych zawodach. Kierownik praktycznej nauki zawodu pani Stanisława Głąb-Brandt serdecznie powitała przybyłych przedstawicieli pracodawców oraz poprosiła o wręczenie nagród:

Wiceprezesa Zakładów Farmaceutycznych Polpharma-  pana  Tomasza Moysa

Dyrektora Firmy Pestar- pana Mariusza Skarbka

Dyrektora Firmy  Broker- pana Waldemara Kałuskiego

Wiceprezesa Zarządu Banku Spółdzielczego - panią Barbarę Cejrowską

Właścicielkę Przedsiębiorstwa Transportowo-Spedycyjnego w Lubichowie-  panią Anitę Sroka

Właścicielkę Firmy STELLA- panią Krystynę Stella

Nagrody również ufundowały Firmy - PPH  Herold- Zblewo oraz  Piekarnia –Cukiernia Kropek-  Zblewo

W imieniu nagrodzonych podziękowania pracodawcom złożyła uczennica Magda Bendyk z klasy III td.                                                                                                                                Zakończenie roku szkolnego połączone było z podsumowaniem projektu pt.: „Ekonomiści, Logistycy i Informatycy kształcą się zawodowo na Wyspach Brytyjskich.                                                                                                                                      Apel wraz z częścią artystyczną przygotowali uczniowie klasy II Ta .Życzymy wszystkim uczniom i nauczycielom dużo słońca, wspaniałych wrażeń  i bezpiecznego wypoczynku.

                                                                                  Lucyna Szczypior

Stanisława Głąb-Brandt

ďťż