Egzaminy zawodowe

EGZAMINY W ZAWODZIE SESJA STYCZEŃ/LUTY 2018

kwalifikacja

część

data egzaminu

godz. egzaminu

A.18

praktyczna

2018-01-22

8:00

A.18

praktyczna

2018-01-22

12:00

A.22

pisemna

2018-01-11

12:00

A.22

praktyczna

2018-01-15

9:00

A.22

praktyczna

2018-01-15

15:00

A.26

praktyczna

2018-01-19

8:00

A.27

pisemna

2018-01-11

12:00

A.27

praktyczna

2018-01-16

9:00

A.27

praktyczna

2018-01-16

15:00

A.28

pisemna

2018-01-11

10:00

A.28

praktyczna

2018-01-10

9:00

A.29

praktyczna

2018-01-10

13:00

A.30

praktyczna

2018-01-10

16:00

A.31

praktyczna

2018-01-10

9:00

A.32

pisemna

2018-01-11

14:00

A.32

praktyczna

2018-01-10

13:00

A.35

pisemna

2018-01-11

10:00

A.35

praktyczna

2018-01-18

9:00

A.36

pisemna

2018-01-11

12:00

A.36

praktyczna

2018-01-17

9:00

A.36

praktyczna

2018-01-17

15:00

A.36

praktyczna

2018-01-18

9:00

A.36

praktyczna

2018-01-18

15:00

A.64

pisemna

2018-01-11

12:00

A.64

praktyczna

2018-01-10

13:00

A.65

pisemna

2018-01-11

14:00

A.65

praktyczna

2018-01-15

9:00

E.12

pisemna

2018-01-11

10:00

E.12

praktyczna

2018-02-16

12:00

E.13

pisemna

2018-01-11

12:00

E.13

praktyczna

2018-02-16

8:00

E.14

pisemna

2018-01-11

14:00

E.14

praktyczna

2018-01-15

8:00

E.14

praktyczna

2018-01-15

12:00

E.14

praktyczna

2018-01-15

16:00

T.13

praktyczna

2018-01-10

9:00

T.14

pisemna

2018-01-11

12:00

T.14

praktyczna

2018-01-10

13:00

Z.13

praktyczna

2018-01-10

13:00

 ARCHIWUM

EGZAMINY W ZAWODZIE SESJA CZERWIEC 2017

kwalifikacja

część

data egzaminu

godz egzaminu

A.18

pisemna

2017-06-20

8:00

A.18

praktyczna

2017-06-26

8:00

A.18

praktyczna

2017-06-26

12:00

A.18

praktyczna

2017-06-26

16:00

A.18

praktyczna

2017-06-27

8:00

A.18

praktyczna

2017-06-27

12:00

A.18

praktyczna

2017-06-27

16:00

A.18

praktyczna

2017-06-28

8:00

A.18

praktyczna

2017-06-28

12:00

A.18

praktyczna

2017-06-28

16:00

A.18

praktyczna

2017-06-29

8:00

A.26

pisemna

2017-06-20

14:00

A.26

praktyczna

2017-06-30

8:00

A.26

praktyczna

2017-06-30

12:00

A.28

pisemna

2017-06-20

10:00

A.30

pisemna

2017-06-20

10:00

A.31

pisemna

2017-06-20

12:00

A.32

pisemna

2017-06-20

14:00

A.35

pisemna

2017-06-20

8:00

A.35

praktyczna

2017-06-22

9:00

A.35

praktyczna

2017-06-22

15:00

A.35

praktyczna

2017-06-29

9:00

A.35

praktyczna

2017-06-29

15:00

A.36

pisemna

2017-06-20

12:00

A.36

praktyczna

2017-06-24

9:00

A.64

pisemna

2017-06-20

10:00

A.65

pisemna

2017-06-20

14:00

A.65

praktyczna

2017-06-22

9:00

A.65

praktyczna

2017-06-22

15:00

E.12

pisemna

2017-06-20

10:00

E.12

praktyczna

2017-06-28

8:00

E.12

praktyczna

2017-06-28

12:00

E.12

praktyczna

2017-06-28

16:00

E.12

praktyczna

2017-06-29

8:00

E.12

praktyczna

2017-06-29

12:00

E.12

praktyczna

2017-06-29

16:00

E.13

pisemna

2017-06-20

12:00

E.13

praktyczna

2017-06-28

8:00

E.13

praktyczna

2017-06-28

12:00

E.13

praktyczna

2017-06-28

16:00

E.13

praktyczna

2017-06-29

8:00

E.13

praktyczna

2017-06-29

12:00

E.13

praktyczna

2017-06-29

16:00

E.13

praktyczna

2017-06-30

8:00

E.13

praktyczna

2017-06-30

12:00

E.14

praktyczna

2017-06-27

8:00

T.09

pisemna

2017-06-20

8:00

T.09

praktyczna

2017-06-26

9:00

T.09

praktyczna

2017-06-26

15:00

T.09

praktyczna

2017-06-27

9:00

T.09

praktyczna

2017-06-27

15:00

T.13

pisemna

2017-06-20

8:00

Szczegółowy plan egzmainów w harmonogramie zdających

 

 
EGZAMIN W ZAWODZIE SESJA  STYCZEŃ / LUTY 2017

kwalifikacja

część

data egzaminu

godz. egzaminu

zdających

A.22

pisemna

2017-01-12

10:00

17

A.22

praktyczna

2017-01-17

9:00

9

A.22

praktyczna

2017-01-17

15:00

8

A.26

pisemna

2017-01-12

12:00

2

A.26

praktyczna

2017-01-17

8:00

7

A.27

pisemna

2017-01-12

10:00

16

A.27

praktyczna

2017-02-01

9:00

9

A.27

praktyczna

2017-02-01

15:00

7

A.29

pisemna

2017-01-12

10:00

17

A.30

pisemna

2017-01-12

8:00

2

A.32

pisemna

2017-01-12

14:00

33

A.35

pisemna

2017-01-12

8:00

1

A.35

praktyczna

2017-01-17

9:00

2

A.36

pisemna

2017-01-12

12:00

34

A.36

praktyczna

2017-01-26

9:00

9

A.36

praktyczna

2017-01-26

15:00

9

A.36

praktyczna

2017-01-27

9:00

9

A.36

praktyczna

2017-01-27

15:00

7

A.65

pisemna

2017-01-12

12:00

10

A.65

praktyczna

2017-01-27

9:00

9

A.68

pisemna

2017-01-12

8:00

1

E.12

pisemna

2017-01-12

8:00

3

E.12

praktyczna

2017-02-01

8:00

6

E.13

praktyczna

2017-02-05

8:00

6

E.14

pisemna

2017-01-12

14:00

32

E.14

praktyczna

2017-01-26

8:00

12

E.14

praktyczna

2017-01-26

12:00

12

E.14

praktyczna

2017-01-26

16:00

9

T.09

pisemna

2017-01-12

8:00

1

T.09

praktyczna

2017-02-10

9:00

6

T.09

praktyczna

2017-02-10

15:00

2

T.14

pisemna

2017-01-12

10:00

16

A.18

praktyczna

2017-01-27

8:00

3

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 22 listopada 2016r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń - luty 2017r.

 


ARCHIWUM

EGZAMIN W ZAWODZIE SESJA  CZERWIEC / LIPIEC 2016

 

 

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE (stara formuła) (absolwenci z lat ubiegłych)

 

EGZAMIN W ZAWODZIE SESJA STYCZEŃ / LUTY 2016

HARMONOGRAM CZĘŚĆI PISEMNEJ

* 14 STYCZEŃ 2016 ROKUSzczegóły:

A.22 – Prowadzenie działalności handlowej

A.30 – Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania

A.31 – Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych  

A.68 – Obsługa klienta w jednostkach administracji  

E.12 – Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych  

E.13 – Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami

A.27 – Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej  

A.29 – Obsługa klientów i kontrahentów  

A.36 – Prowadzenie rachunkowości  

T.14 – Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych  

A.26 – Sprzedaż produktów i usług reklamowych

A.32 – Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych  

E.14 – Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

(szczegółowy harmonogram na tablicy informacyjnej)
HARMONOGRAM CZĘŚĆI PRAKTYCZNEJ

Od 15 stycznia 2016 roku do 1 lutego 2016 roku.

A.28 – Organizacja i nadzorowanie transportu

T.13 – Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych

A.31 – Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych

A.32 – Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych

T.14 – Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych

A.29 – Obsługa klientów i kontrahentów

A.30 – Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania

E.14 – Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

A.26 – Sprzedaż produktów i usług reklamowych

A.27 – Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej

A.36 – Prowadzenie rachunkowości

A.36 – Prowadzenie rachunkowości

E.13 – Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami

A.22 – Prowadzenie działalności handlowej

Szczegółowy harmonogram jest dostępny na tablicy informacyjnej / EGZAMINY ZAWODOWE /


Rok szkolny 2015/2016

Próbne egzaminy zawodowe w klasach IV

Kwalifikacja

Termin

A.22 – klasa 4 Tch

27/11/2015 cz. teoretyczna i praktyczna

A.36 – klasa 4 Ta i 4 Tbe

27/11/2015 cz. teoretyczna i praktyczna

A.27 – klasa 4 Tbr

27/11/2015 cz. teoretyczna i praktyczna

T.14 – klasa 4 Tct

01/12/2015 cz. teoretyczna i praktyczna

A.32 - logistyk

26.10.2015 cz. teoretyczna

A.32 - logistyk

30.10.2015  cz. praktyczna

A.29- spedytor

26.10.2015 cz. teoretyczna

A.29- spedytor

30.10.2015  cz. praktyczna

E.14- informatyk

23.10.2015  cz. teoretyczna

E.14- informatyk

28.10.2015   cz. praktyczna

 

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie  

Sesja 1-  2016r.

Styczeń – luty

 • pisemny 14.01. 2016r.
 • praktyczny dokumentacja 15.01.2016r.
 • dk, w, wk 
  od 16.01. do 26.02.2016r.

Sesja 2 - 2016r.

Maj – lipiec

 • pisemny 17.06.2016r.
 • praktyczny dokumentacja (dk) 23.06.2016r.
 • dk, w, wk
  od  30.05  do  4.07.2016r

Sesja 3 - 2016r.

sierpień – październik

 • pisemny 6.10.2016r.
 • praktyczny dokumentacja (dk) 11.10.2016r.
 • (dk, w, wk)
  od  6.09 – 17.10.2016r.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe –

Absolwenci z poprzednich lat

Pisemny:

 • 20.06.2016r.  godz. 12.00

praktyczny :

 • 21-22.06.2016r.

 

 1. Wyniki egzaminów zawodowych-klasy IV- czerwiec 2015.

TERMINY  SPOTKAŃ Z PRACODAWCAMI

Plan  rozwijania współpracy z pracodawcami w roku szkolnym 2014-2015

A.  Spotkania z pracodawcami

 1. 1.      Udział  pracodawców w uroczystości wręczenia  szkole   sztandaru Technikum Nr 1 im. Noblistów Polskich -13.09.2014
 2. Zorganizowanie spotkania z pracodawcami – przedstawicielami  banków i firm ubezpieczeniowych , firm handlowych, urzędu skarbowego -  23.10.2014
 3. Zorganizowanie spotkania z pracodawcami  firm produkcyjnych i transportowych -   19.11.2014
 4. Zorganizowanie spotkania z pracodawcami  firm informatycznych  10.12.2014
 5. Zorganizowanie spotkania z pracodawcami  firm  turystycznych - 05.03.2015
 6. Zorganizowanie spotkania z pracodawcami  firm i agencji reklamowych 29.04.2015

B.   Zawarcie nowych porozumień  o współpracy z pracodawcami

C.   Rozwijanie  współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Elblągu wg ustaleń wynikających z zawartej umowy o współpracy- udział młodzieży klas maturalnych w organizowanych wykładach na uczelni  

E.  Bieżące kontakty z pracodawcami w zakresie kontroli praktyk uczniowskich

F.  Zapraszanie pracodawców na spotkania z młodzieżą w czasie lekcji w celu uatrakcyjnienia edukacji np. bankowej, ubezpieczeniowej ,finansowej , dotyczącej rynku pracy itp.

G. Organizowanie wycieczek przedmiotowych do zakładów i instytucji.

 

Zadanie

Termin

Odpowiedzialny

Współpraca

Uwagi

Spotkania z absolwentami.

Badanie losów absolwentów.

 

15.11.2014

Stanisława Głąb-Brandt

Wychowawcy klas maturalnych rocznika 2014-Sylwia Borzyszkowska, Karolina Szlachcikowska,Dorota Sutkowska, Wojciech Wardyn/Małgorzata Rychlicka, Małgorzata Dietrich, Łukasz Kryła

 

Opracowanie ulotek dla zawodów:

10.03.2015

Sławomir Reszka

v-ce dyrektor Andrzej Prabucki

 

Systematyczne modyfikowanie

i uzupełnianie strony internetowej szkoły

Na bieżąco, cały rok szkolny

Stanisława Głąb-Brandt Łukasz Kruczek,

 

 nauczyciele odpowiedzialni za przygotowanie apeli , uroczystości szkolnych oraz organizatorzy konkursów , wycieczek i innych imprez szkolnych

 

Prowadzenie kroniki szkolnej

 

Na bieżąco, cały rok szkolny

Anna Piekarska

Stanisława Głąb-Brandt

 

Artykuły w prasie lokalnej i regionalnej

nt. działalności szkoły

Na bieżąco, cały rok szkolny

Stanisława Głąb-Brandt

Ewa Balcerzak, Sylwia Borzyszkowska oraz  nauczyciele organizujący ważniejsze imprezy i konkursy w szkole , poza szkołą oraz biorący udział w projektach

 

01. Praktyki zawodowe 2015 - artykuł i zdjęcia
02. Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie - Technik ekonomista.
03. Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie - Technik informatyk.
04. Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie - Technik logistyk.
05. Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie - Technik handlowiec.
06. Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie - Technik spedytor.

06. Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie - Technik obsługi turystycznej. 
08. Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie - Technik organizacji reklamy.
09. Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie - Technik administracji.
10. Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie - Technik bezpieczeństwa i higieny pracy.