Egzaminy zawodowe

EGZAMINY SESJA CZERWIEC / LIPIEC 2018

ETAP PISEMNY

Data

Godzina

Kwalifikacja

Czas trwania egzaminu

19.06.2018

8.00

A.18

60 min.

T.09

60 min.

A.35

60 min.

A.68

60 min.

10.00

A.30

60 min.

E.12

60 min.

12.00

A.31

60 min

A.64, A.36

60 min.

E.13

60 min.

14.00

A.26

60 min.

E.14

60 min.

A.65

60 min.

ETAP PRAKTYCZNY

Data

Godzina

Kwalifikacja

Czas trwania egzaminu

25.06.2018

8.00

A.26

120 min.

12.00

A.26

120 min.

16.00

A.26

120 min.

9.00

A.36

180 min.

26.06.2018

9.00

A.28; A.31

120 min.

9.00

A.68

180 min.

9.00

T.13

150 min.

13.00

A.32

120 min.

13.00

A.64

180 min.

13.00

T.14

150 min.

16.00

A.30

120 min.

28.06.2018

8.00

E.14

150 min.

12.00

E.14

150 min.

9.00

A.35

180 min.

15.00

A.35

180 min.

29.06.2018

9.00

A.35

180 min.

15.00

A.35

180 min.

9.00

A.65

180 min.

15.00

A.65

180 min.

 
 
Archiwum >>EGZAMINY W ZAWODZIE SESJA STYCZEŃ/LUTY 2018

kwalifikacja

część

data egzaminu

godz. egzaminu

A.18

praktyczna

2018-01-22

8:00

A.18

praktyczna

2018-01-22

12:00

A.22

pisemna

2018-01-11

12:00

A.22

praktyczna

2018-01-15

9:00

A.22

praktyczna

2018-01-15

15:00

A.26

praktyczna

2018-01-19

8:00

A.27

pisemna

2018-01-11

12:00

A.27

praktyczna

2018-01-16

9:00

A.27

praktyczna

2018-01-16

15:00

A.28

pisemna

2018-01-11

10:00

A.28

praktyczna

2018-01-10

9:00

A.29

praktyczna

2018-01-10

13:00

A.30

praktyczna

2018-01-10

16:00

A.31

praktyczna

2018-01-10

9:00

A.32

pisemna

2018-01-11

14:00

A.32

praktyczna

2018-01-10

13:00

A.35

pisemna

2018-01-11

10:00

A.35

praktyczna

2018-01-18

9:00

A.36

pisemna

2018-01-11

12:00

A.36

praktyczna

2018-01-17

9:00

A.36

praktyczna

2018-01-17

15:00

A.36

praktyczna

2018-01-18

9:00

A.36

praktyczna

2018-01-18

15:00

A.64

pisemna

2018-01-11

12:00

A.64

praktyczna

2018-01-10

13:00

A.65

pisemna

2018-01-11

14:00

A.65

praktyczna

2018-01-15

9:00

E.12

pisemna

2018-01-11

10:00

E.12

praktyczna

2018-02-16

12:00

E.13

pisemna

2018-01-11

12:00

E.13

praktyczna

2018-02-16

8:00

E.14

pisemna

2018-01-11

14:00

E.14

praktyczna

2018-01-15

8:00

E.14

praktyczna

2018-01-15

12:00

E.14

praktyczna

2018-01-15

16:00

T.13

praktyczna

2018-01-10

9:00

T.14

pisemna

2018-01-11

12:00

T.14

praktyczna

2018-01-10

13:00

Z.13

praktyczna

2018-01-10

13:00

 ARCHIWUM

EGZAMINY W ZAWODZIE SESJA CZERWIEC 2017

kwalifikacja

część

data egzaminu

godz egzaminu

A.18

pisemna

2017-06-20

8:00

A.18

praktyczna

2017-06-26

8:00

A.18

praktyczna

2017-06-26

12:00

A.18

praktyczna

2017-06-26

16:00

A.18

praktyczna

2017-06-27

8:00

A.18

praktyczna

2017-06-27

12:00

A.18

praktyczna

2017-06-27

16:00

A.18

praktyczna

2017-06-28

8:00

A.18

praktyczna

2017-06-28

12:00

A.18

praktyczna

2017-06-28

16:00

A.18

praktyczna

2017-06-29

8:00

A.26

pisemna

2017-06-20

14:00

A.26

praktyczna

2017-06-30

8:00

A.26

praktyczna

2017-06-30

12:00

A.28

pisemna

2017-06-20

10:00

A.30

pisemna

2017-06-20

10:00

A.31

pisemna

2017-06-20

12:00

A.32

pisemna

2017-06-20

14:00

A.35

pisemna

2017-06-20

8:00

A.35

praktyczna

2017-06-22

9:00

A.35

praktyczna

2017-06-22

15:00

A.35

praktyczna

2017-06-29

9:00

A.35

praktyczna

2017-06-29

15:00

A.36

pisemna

2017-06-20

12:00

A.36

praktyczna

2017-06-24

9:00

A.64

pisemna

2017-06-20

10:00

A.65

pisemna

2017-06-20

14:00

A.65

praktyczna

2017-06-22

9:00

A.65

praktyczna

2017-06-22

15:00

E.12

pisemna

2017-06-20

10:00

E.12

praktyczna

2017-06-28

8:00

E.12

praktyczna

2017-06-28

12:00

E.12

praktyczna

2017-06-28

16:00

E.12

praktyczna

2017-06-29

8:00

E.12

praktyczna

2017-06-29

12:00

E.12

praktyczna

2017-06-29

16:00

E.13

pisemna

2017-06-20

12:00

E.13

praktyczna

2017-06-28

8:00

E.13

praktyczna

2017-06-28

12:00

E.13

praktyczna

2017-06-28

16:00

E.13

praktyczna

2017-06-29

8:00

E.13

praktyczna

2017-06-29

12:00

E.13

praktyczna

2017-06-29

16:00

E.13

praktyczna

2017-06-30

8:00

E.13

praktyczna

2017-06-30

12:00

E.14

praktyczna

2017-06-27

8:00

T.09

pisemna

2017-06-20

8:00

T.09

praktyczna

2017-06-26

9:00

T.09

praktyczna

2017-06-26

15:00

T.09

praktyczna

2017-06-27

9:00

T.09

praktyczna

2017-06-27

15:00

T.13

pisemna

2017-06-20

8:00

Szczegółowy plan egzmainów w harmonogramie zdających

 

 
EGZAMIN W ZAWODZIE SESJA  STYCZEŃ / LUTY 2017

kwalifikacja

część

data egzaminu

godz. egzaminu

zdających

A.22

pisemna

2017-01-12

10:00

17

A.22

praktyczna

2017-01-17

9:00

9

A.22

praktyczna

2017-01-17

15:00

8

A.26

pisemna

2017-01-12

12:00

2

A.26

praktyczna

2017-01-17

8:00

7

A.27

pisemna

2017-01-12

10:00

16

A.27

praktyczna

2017-02-01

9:00

9

A.27

praktyczna

2017-02-01

15:00

7

A.29

pisemna

2017-01-12

10:00

17

A.30

pisemna

2017-01-12

8:00

2

A.32

pisemna

2017-01-12

14:00

33

A.35

pisemna

2017-01-12

8:00

1

A.35

praktyczna

2017-01-17

9:00

2

A.36

pisemna

2017-01-12

12:00

34

A.36

praktyczna

2017-01-26

9:00

9

A.36

praktyczna

2017-01-26

15:00

9

A.36

praktyczna

2017-01-27

9:00

9

A.36

praktyczna

2017-01-27

15:00

7

A.65

pisemna

2017-01-12

12:00

10

A.65

praktyczna

2017-01-27

9:00

9

A.68

pisemna

2017-01-12

8:00

1

E.12

pisemna

2017-01-12

8:00

3

E.12

praktyczna

2017-02-01

8:00

6

E.13

praktyczna

2017-02-05

8:00

6

E.14

pisemna

2017-01-12

14:00

32

E.14

praktyczna

2017-01-26

8:00

12

E.14

praktyczna

2017-01-26

12:00

12

E.14

praktyczna

2017-01-26

16:00

9

T.09

pisemna

2017-01-12

8:00

1

T.09

praktyczna

2017-02-10

9:00

6

T.09

praktyczna

2017-02-10

15:00

2

T.14

pisemna

2017-01-12

10:00

16

A.18

praktyczna

2017-01-27

8:00

3

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 22 listopada 2016r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń - luty 2017r.

 


ARCHIWUM

EGZAMIN W ZAWODZIE SESJA  CZERWIEC / LIPIEC 2016

 

 

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE (stara formuła) (absolwenci z lat ubiegłych)

 

EGZAMIN W ZAWODZIE SESJA STYCZEŃ / LUTY 2016

HARMONOGRAM CZĘŚĆI PISEMNEJ

* 14 STYCZEŃ 2016 ROKUSzczegóły:

A.22 – Prowadzenie działalności handlowej

A.30 – Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania

A.31 – Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych  

A.68 – Obsługa klienta w jednostkach administracji  

E.12 – Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych  

E.13 – Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami

A.27 – Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej  

A.29 – Obsługa klientów i kontrahentów  

A.36 – Prowadzenie rachunkowości  

T.14 – Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych  

A.26 – Sprzedaż produktów i usług reklamowych

A.32 – Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych  

E.14 – Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

(szczegółowy harmonogram na tablicy informacyjnej)
HARMONOGRAM CZĘŚĆI PRAKTYCZNEJ

Od 15 stycznia 2016 roku do 1 lutego 2016 roku.

A.28 – Organizacja i nadzorowanie transportu

T.13 – Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych

A.31 – Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych

A.32 – Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych

T.14 – Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych

A.29 – Obsługa klientów i kontrahentów

A.30 – Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania

E.14 – Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

A.26 – Sprzedaż produktów i usług reklamowych

A.27 – Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej

A.36 – Prowadzenie rachunkowości

A.36 – Prowadzenie rachunkowości

E.13 – Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami

A.22 – Prowadzenie działalności handlowej

Szczegółowy harmonogram jest dostępny na tablicy informacyjnej / EGZAMINY ZAWODOWE /


Rok szkolny 2015/2016

Próbne egzaminy zawodowe w klasach IV

Kwalifikacja

Termin

A.22 – klasa 4 Tch

27/11/2015 cz. teoretyczna i praktyczna

A.36 – klasa 4 Ta i 4 Tbe

27/11/2015 cz. teoretyczna i praktyczna

A.27 – klasa 4 Tbr

27/11/2015 cz. teoretyczna i praktyczna

T.14 – klasa 4 Tct

01/12/2015 cz. teoretyczna i praktyczna

A.32 - logistyk

26.10.2015 cz. teoretyczna

A.32 - logistyk

30.10.2015  cz. praktyczna

A.29- spedytor

26.10.2015 cz. teoretyczna

A.29- spedytor

30.10.2015  cz. praktyczna

E.14- informatyk

23.10.2015  cz. teoretyczna

E.14- informatyk

28.10.2015   cz. praktyczna

 

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie  

Sesja 1-  2016r.

Styczeń – luty

 • pisemny 14.01. 2016r.
 • praktyczny dokumentacja 15.01.2016r.
 • dk, w, wk 
  od 16.01. do 26.02.2016r.

Sesja 2 - 2016r.

Maj – lipiec

 • pisemny 17.06.2016r.
 • praktyczny dokumentacja (dk) 23.06.2016r.
 • dk, w, wk
  od  30.05  do  4.07.2016r

Sesja 3 - 2016r.

sierpień – październik

 • pisemny 6.10.2016r.
 • praktyczny dokumentacja (dk) 11.10.2016r.
 • (dk, w, wk)
  od  6.09 – 17.10.2016r.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe –

Absolwenci z poprzednich lat

Pisemny:

 • 20.06.2016r.  godz. 12.00

praktyczny :

 • 21-22.06.2016r.

 

 1. Wyniki egzaminów zawodowych-klasy IV- czerwiec 2015.

TERMINY  SPOTKAŃ Z PRACODAWCAMI

Plan  rozwijania współpracy z pracodawcami w roku szkolnym 2014-2015

A.  Spotkania z pracodawcami

 1. 1.      Udział  pracodawców w uroczystości wręczenia  szkole   sztandaru Technikum Nr 1 im. Noblistów Polskich -13.09.2014
 2. Zorganizowanie spotkania z pracodawcami – przedstawicielami  banków i firm ubezpieczeniowych , firm handlowych, urzędu skarbowego -  23.10.2014
 3. Zorganizowanie spotkania z pracodawcami  firm produkcyjnych i transportowych -   19.11.2014
 4. Zorganizowanie spotkania z pracodawcami  firm informatycznych  10.12.2014
 5. Zorganizowanie spotkania z pracodawcami  firm  turystycznych - 05.03.2015
 6. Zorganizowanie spotkania z pracodawcami  firm i agencji reklamowych 29.04.2015

B.   Zawarcie nowych porozumień  o współpracy z pracodawcami

C.   Rozwijanie  współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Elblągu wg ustaleń wynikających z zawartej umowy o współpracy- udział młodzieży klas maturalnych w organizowanych wykładach na uczelni  

E.  Bieżące kontakty z pracodawcami w zakresie kontroli praktyk uczniowskich

F.  Zapraszanie pracodawców na spotkania z młodzieżą w czasie lekcji w celu uatrakcyjnienia edukacji np. bankowej, ubezpieczeniowej ,finansowej , dotyczącej rynku pracy itp.

G. Organizowanie wycieczek przedmiotowych do zakładów i instytucji.

 

Zadanie

Termin

Odpowiedzialny

Współpraca

Uwagi

Spotkania z absolwentami.

Badanie losów absolwentów.

 

15.11.2014

Stanisława Głąb-Brandt

Wychowawcy klas maturalnych rocznika 2014-Sylwia Borzyszkowska, Karolina Szlachcikowska,Dorota Sutkowska, Wojciech Wardyn/Małgorzata Rychlicka, Małgorzata Dietrich, Łukasz Kryła

 

Opracowanie ulotek dla zawodów:

10.03.2015

Sławomir Reszka

v-ce dyrektor Andrzej Prabucki

 

Systematyczne modyfikowanie

i uzupełnianie strony internetowej szkoły

Na bieżąco, cały rok szkolny

Stanisława Głąb-Brandt Łukasz Kruczek,

 

 nauczyciele odpowiedzialni za przygotowanie apeli , uroczystości szkolnych oraz organizatorzy konkursów , wycieczek i innych imprez szkolnych

 

Prowadzenie kroniki szkolnej

 

Na bieżąco, cały rok szkolny

Anna Piekarska

Stanisława Głąb-Brandt

 

Artykuły w prasie lokalnej i regionalnej

nt. działalności szkoły

Na bieżąco, cały rok szkolny

Stanisława Głąb-Brandt

Ewa Balcerzak, Sylwia Borzyszkowska oraz  nauczyciele organizujący ważniejsze imprezy i konkursy w szkole , poza szkołą oraz biorący udział w projektach

 

01. Praktyki zawodowe 2015 - artykuł i zdjęcia
02. Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie - Technik ekonomista.
03. Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie - Technik informatyk.
04. Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie - Technik logistyk.
05. Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie - Technik handlowiec.
06. Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie - Technik spedytor.

06. Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie - Technik obsługi turystycznej. 
08. Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie - Technik organizacji reklamy.
09. Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie - Technik administracji.
10. Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie - Technik bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

 

 

 

ďťż