Regulamin Biblioteki

 

REGULAMIN

Biblioteki Zespołu Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim

 1. Z księgozbioru bibliotecznego mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy Szkoły.
 2. Wypożyczać książki lub inne zgromadzone materiały wolno jedynie na swoje nazwisko. Czytelnik zobowiązany jest do przedłożenia identyfikatora.
 3. Dokonując zwrotów książek lub innych materiałów należy podać swoje nazwisko, imię i klasę. Nie wolno pozostawiać wypożyczonych książek bez wypisania ich z pamięci komputera.
 4. Maksymalny czas wypożyczeń książki to jeden miesiąc. Za zgodą nauczyciela-bibliotekarza można ją prolongować /z wyjątkiem lektur/ na kolejny okres.
 5. Uczeń może posiadać na swoim koncie wiele książek, w tym najwyżej trzy lektury. O ilości pozostałych książek decyduje nauczyciel bibliotekarz.
 6. Uczeń, który ma nie oddaną w terminie książkę nie może korzystać z księgozbioru bibliotecznego.
 7. Czytelnik zobowiązany jest do szanowania wypożyczonych książek.
 8. Czytelnik, który zagubi lub zniszczy wypożyczoną książkę zobowiązany jest do niezwłocznego odkupienia takiej samej książki lub innej wskazanej przez nauczyciela-bibliotekarza. Do momentu, gdy tego nie uczyni, jest zawieszony w prawach korzystania z biblioteki.
 9. Nie wolno samemu brać książek z księgozbioru podręcznego.
 10. Zasady korzystania ze stanowiska komputerowego określa odrębny regulamin.
 11. Czytelnik ma możliwość wypożyczenia książek na czas ferii i wakacji.
 12. W przypadku rezygnacji z nauki w szkole uczeń zobowiązany jest do rozliczenia się z biblioteką.
 
 

                                                                        Opracowała : Ewa Balcerzak