Projekt eTwinning

Program  eTwinning promuje szkolną współpracę w Europie za pomocą technologii informacyjno - komunikacyjnych, dzięki którym szkoły mogą w prosty sposób tworzyć partnerstwa w ramach różnych dziedzin tematycznych.

W realizacji projektu bierze udział 18 osób z technikum organizacji turystyki oraz partnerskie szkoły: Stredna odborna skola Nove Mesto nad Vahom (Słowacja) oraz Liceo Statale Enrico Fermi Cecina (Włochy). Główna ideą projektu jest  przygotowanie przez uczniów partnerskich szkół prezentacji na temat środowiska naturalnego i antropogenicznego naszego województwa, regionu i kraju. Jest to projekt kilku etapowy, który  rozpoczęliśmy w m-cu kwietniu, a zakończy się w grudniu tego roku. Pierwsza część projektu dotyczy walorów krajobrazowych i dziedzictwa kulturowego województwa pomorskiego. Przygotowana w języku polskim i angielskim prezentacja  do końca czerwca zostanie umieszczona na stronie naszej szkoły i na portalu etwinning. Współpracą z partnerskimi szkołami na etwinningu zajmuje się p. S. Borzyszkowska. Uczniowie TOT przygotowane  w 3-4 osobowych grupach materiały opracowują na lekcji geografii turystycznej pod nadzorem p. M. Moritz, a tłumaczeniem na j. angielski  zajmuje się p. M. Maruszak na j. angielskim zawodowym. Projekt ma charakter interdyscyplinarny, a największą jego zaletą jest walor edukacyjny obejmujący różne obszary wiedzy i umiejętności.

Zespół Szkół Ekonomicznych będąc pomysłodawcą, pełni rolę koordynatora współpracy pomiędzy szkołami partnerskimi. Celem projektu jest:

♣ nabywanie wiedzy o Europie w zakresie geografii, historii i innych  wartości stanowiących wspólne dziedzictwo kulturowe;
♣ poszerzanie wiedzy, nabywanie umiejętności językowych i komputerowych;
♣ rozwijanie umiejętności interpersonalnych oraz umiejętności współpracy;
♣ rozbudowanie zainteresowania naszą ojczyzną, poznawanie innych kultur oraz rozpoznawanie podobieństw i różnic kulturowych i krajobrazowych;
♣ projekt jest ciekawym doświadczeniem dla uczniów z naszej szkoły w kontekście przyszłej pracy zawodowej, ponieważ będą znali większość walorów turystycznych Polski i Europy.

Informacje o projekcie są umieszczone na stronie internetowej szkoły, a osiągnięte rezultaty mogą być wykorzystywane w innych szkołach i krajach jako materiały dydaktyczne.

Tags

ďťż