Przystąpienie do VI edycji Programu społecznego: Szkoła bez przemocy

Miło mi poinformować, że już po raz piąty szkoła nasza zgłosiła się do programu społecznego „Szkoła bez przemocy". Głównym celem Programu jest zwiększanie poziomu świadomości tak ważnego społecznie problemu, jakim jest przemoc szkolna oraz dostarczanie szkołom systemowych narzędzi umożliwiających skuteczne zapobieganie wzrostowi przemocy i agresji w szkołach.

Program jest prowadzony pod patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.

Ambasadorem Programu jest Tomasz Majewski, mistrz olimpijski w pchnięciu kulą.

Koordynatorem działań w szkole jest Iwona Grudzińska, pedagog szkolny.

Strona programu: http://www.szkolabezprzemocy.pl/

Poradnik dla rodziców

http://www.szkolabezprzemocy.pl/1249,szkoly-w-vi-edycji-programu


Kodeks

Deklaracja działań szkoły:

Zorganizowanie spotkania na temat profilaktyki agresji z rodzica
Wprowadzenie programu integracji nowych uczniów i rodziców.
Przeprowadzenie zajęć profilaktycznych (przemocy, uzależnienia) dla co najmniej 1/3 uczniów
Zorganizowanie Dnia szkoły bez Przemocy (czerwiec 2012)
Będziemy rozwijać i kształtować właściwe relacje z rówieśnikami, stwarzać możliwości realizowania zainteresowań uczniów. na bieżąco będziemy diagnozować potrzeby uczniów i rodziców w zakresie bezpieczeństwa i samopoczucia w szkole poprzez prowadzenie ankiet, rozmów, obserwacji.

Tags

ďťż