Odkrywać nieznane, tworzyć nowe

Uczniowie klas III i IV Technikum Informatycznego biorą udział w projekcie pt.  "Odkrywać nieznane, tworzyć nowe - program rozwijania zainteresowań fizyką". 
Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zajęcia w ramach projektu:

Zajęcia 14 osobowych grup trwają 3 godziny w tygodniu, 2 godz. w pracowni fizycznej, 1 godz. w pracowni komputerowej (przygotowanie zajęć, opracowanie wyników zajęć, kontakt z innymi uczestnikami projektu). Na potrzeby projektu została utworzonaa platforma internetowa w oparciu o Moodle.

Znajdują się na niej informacje niezbędne do prowadzenia zajęć (program, zadania do wykonania, słownik terminów fizycznych, fizyczny słownik polsko-angielski, informacje o grupach i nauczycielach prowadzących zajęcia, fora użytkowników, materiały szkoleniowe).

Program jest realizowany przez trzy lata w III autonomicznych etapach. W każdym etapie wszyscy uczniowie biorą dwukrotnie udział w zajęciach na lokalnych uczelniach wyższych, 2 godz. wykład, pokaz, 2 godz. zajęcia laboratoryjne, zwiedzanie uczelnianych pracowni fizycznych, zapoznanie się z ofertą studiów.

Każda grupa uczniowska, podzielona na 2 osobowe zespoły przygotowuje propozycję doświadczenia fizycznego, które chciałaby zaprezentować i omówić na 3 dniowych warsztatach fizycznych. Najlepsze zespoły w sumie 20 uczniów oraz 10 nauczycieli opiekunów (160 uczniów i 80 nauczycieli w całym kraju) w danym regionie, bierze udział w trzydniowych warsztatach Zobacz-Zbadaj-Zrozum. Pomoce dydaktyczne grupy przywożą ze sobą, mogą to być pomoce ze szkolnej pracowni fizycznej lub wykonane własnoręcznie.

Na podstawie wewnętrznego konkursu przeprowadzonego na platformie projektu, 40 uczniów (najlepszych w każdym regionie: po 1 z gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej czyli 16 uczniów oraz 24, którzy uzyskali największą ilość punktów, 12 z gimnazjum 12 ze szkoły ponadgimnazjalnej) biorą udział w 5 dniowych warsztatach fizycznych w CERN w Genewie.

Tags

ďťż