Regulamin stypendium szkolnego

Informuję, że został przyjęty przez Radę Rodziców regulamin stypendiów szkolnych dla uczniów szkoły osiągających najlepsze wyniki w nauce w poszczególnych zawodach.

W roku szkolnym 2012/2013r. stypendia zostaną przyznane za okres II półrocza. Szczegółowe zasady są zawarte w załączonym regulaminie. 

 Życzę wszystkim uczniom samych sukcesów w nauce.

 Dyrektor szkoły 

Tadeusz Burczyk


Regulamin szkolnych stypendiów za osiągnięcia w nauce.

Stypendia - nagrody pieniężne ufundowane przez pracodawców - I półrocze 2014-2015

Nagrody ufundowane przez Pracodawców na zakończenie roku szkolnego 2014-2015

Nagrody ufundowane przez Pracodawców na zakończenie roku szkolnego 2015-2016

Stypendyści Prezesa Rady Ministrów

 

Tags