Comenius – Our Common European Roots

W ramach współpracy międzynarodowej, pod hasłem „Nasze wspólne europejskie korzenie”, ruszył projekt Comenius, w który włączyła się także nasza szkoła. Pierwsze spotkanie krajów partnerskich (Hiszpania, Włochy, Walia, Turcja oraz Polska) odbyło się w przepięknym miasteczku Olot, położonym w Katalonii, w prowincji Girona.

http://roots.zse.com.pl/

Z Zespołu Szkół Ekonomicznych w projekcie udział wzięli uczniowie Technikum Obsługi Turystycznej (klasa 1 Tb: Karolina Olejniczak i Jagoda Trygalska; klasa 2 Tc: Karolina Gerigk oraz Michalina Mazur), pod opieką koordynatora wymiany, pani Sylwii Borzyszkowskiej, polonistki Lucyny Bielińskiej - Sytek oraz dyrektora szkoły, pana Tadeusza Burczyka.

Założeniem projektu jest stworzenie produktu końcowego, który będzie efektem wspólnej pracy wszystkich uczestników. Będziemy szukać wspólnych korzeni łączących nasze kraje na płaszczyźnie historii, kultury, języka oraz filozofii i tradycji. Głównym zadaniem jest odnalezienie różnic i podobieństw pomiędzy naszymi tradycjami oraz wypracowanie wniosków pomagających młodym ludziom stać się świadomymi obywatelami Europy, którzy będą umieli zrozumieć i szanować innych ludzi. Projekt ma pomóc zbudować mosty pomiędzy różnymi krajami, ma kształcić uczucie empatii i tolerancji wśród uczestników. Istotne jest również budowanie pozytywnych relacji pomiędzy młodymi ludźmi poprzez stymulowanie ich do komunikowania się w różnych językach funkcjonujących w Europie.

Spotkanie w Hiszpanii było okazją do podzielenia się zadaniami na następne miesiące. Poznaliśmy naszych partnerów, ich szkoły, kraje oraz niektóre tradycje. Uczniowie mieszkali wraz ze swoimi rówieśnikami z Hiszpanii w ich domach. Zwiedziliśmy Olot (leżący na terenie La Garrotxa – miasteczko położone pomiędzy czterema wulkanami) i okolice, poznaliśmy władze miasta oraz system edukacji w Katalonii. Zwiedziliśmy klasztor z IX w. w miejscowości Ripoll, który wyróżniał się tym spośród innych budowli tego okresu, że benedyktyni przepisywali w nim księgi pochodzące także ze wschodnich kręgów kulturowych – pisma azjatyckie, muzułmańskie. Poznaliśmy tajniki przepisywania ksiąg (warsztaty w skryptorium) i świetnie bawiliśmy się pisząc gęsim piórem. Zobaczyliśmy także najbardziej znany zabytek architektury modernistycznej – bazylikę Sagrada Familia w Barcelonie. Podziwialiśmy Barcelonę modernistyczną Gaudiego oraz katalońską odmianę gotyku w tym mieście. Ale przede wszystkim mieliśmy możliwość rozmowy w języku angielskim z niezwykle interesującymi i otwartymi ludźmi. Każdy z nas przywiózł z Hiszpanii masę drogocennych doświadczeń i na pewno zapamiętamy te wrażenia do końca życia.

Zachęcamy do brania udziału w tego typu projektach, bo jak wiadomo, nic lepiej nie kształci jak doświadczenie i podróże.

 

(L.B.)

ďťż