Rekrutacja

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Szkolny regulamin rekrutacji ZSE 

Nazwa zawodu

 

liczba oddziałów

liczba uczniów

Technik Analityk

Technikum chemiczne - Kształcenie Dualne z Zakładami Farmaceutycznymi Polpharma S.A.

½ 16

Technik Informatyk*

 351203

48*

Technik Ekonomista

331403

1

32

Technik Handlowiec

522305

½

16

Technik Logistyk*

333107

48*

Technik Automatyk*

 

½

16*

Technik Organizacji Reklamy

333906

½

16

Razem

6

192

*) ostateczna ilość w zależności od preferencji kandydatów

Przedmioty rekrutacyjne do Technikum Nr 1 im. Noblistów Polskich
w Zespole Szkół Ekonomicznych

zawód

1 przedmiot

2 przedmiot

3 przedmiot

4 przedmiot

Technik Analityk język polski matematyka język angielski

chemia

Technik Ekonomista

język polski

matematyka

język angielski

język niemiecki

Technik Informatyk

język polski

matematyka

język angielski

informatyka

Technik Logistyk

język polski

matematyka

język angielski

język niemiecki

Technik Automatyk

język polski

matematyka

język angielski

język niemiecki

Technik Handlowiec

język polski

matematyka

język angielski

język niemiecki

Technik Organizacji Reklamy

język polski

matematyka

język angielski

informatyka

351203

Tags