Projekt: Zagraniczna mobilność kadry edukacyjnej

Powiat Starogardzki, jako jeden z czterech powiatów województwa pomorskiego brał udział w Projekcie: Skuteczny system kształcenia ustawicznego nauczycieli gwarancją wysokiej jakości edukacji dzieci i młodzieży jest realizowany w ramach projektu "Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych" realizowanego przez FRSE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na zasadach Programu "Uczenie się przez całe życie" Program finansowany jest z programu Kapitał Ludzki w Ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Powiat starogardzki reprezentowały 3 osoby w tym Dyrektor - Tadeusz Burczyk, który w trakcie mobilności zaprezentował rozwiązania dotyczące doskonalenia nauczycieli ZSE. Celem udziału w projekcie było doskonalenie znajomości komunikacji w języku angielskim oraz nawiązanie kontaktów. Projekt ma pozwolić lepiej przygotować kolejne wyjazdy nauczycieli i uczniów w celu zwiększenia mobilności kadry edukacyjnej i uczniów szkolących się zawodowo oraz podniesienia kompetencji zawodowych nauczycieli przedmiotów zawodowych poprzez zdobycie nowych umiejętności związanych z planowaniem i realizacją doskonalenia zawodowego.

 

Prezentacja przedstawiona przez Dyrektora Tadeusza Burczyka w dniu 15 maja 2014r.

Więcej informacji na temat projektu można zobaczyć
na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Gdańsku


ďťż