Zestaw podręczników na nowy rok szkolny

Lista podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2017/2018

Kształcenie ogólne

Technik ekonomista

Technik handlowiec

Technik informatyk

Technik logistyk

Technik obsługi turystycznej - dla uczniów klas: 1, 3 i 4

Technik organizacji reklamy

Technik analityk

Technik automatyk - szczegółowa inf. we wrześniu 2017r.

SZKOLNE TARGI PODRĘCZNIKÓW - W pierszych dniach nowego roku szkolnego 2017/2018 zostaną zorganizowane SZKOLNE TARGI PODRĘCZNIKÓW

(Uczniowie będą mieli możliwość zakupienia podręczników po okazyjnych cenach od swoich starszych kolegów i koleżanek)

Tags