Przejdź do treści

AUTOMATYCZNE STACJE KONTROLI JAKOŚCI POWIETRZA W POWIECIE STAROGARDZKIM

SKALA
Poziom jakości powietrza pm 10 pm 2.5
Bardzo dobry 0 - 20 µg/m3 0 - 12 µg/m3
Dobry 21 - 60 µg/m3 13 - 36 µg/m3
Umiarkowany 61 - 100 µg/m3 37 - 60 µg/m3
Dostateczny 101 - 140 µg/m3 61 - 84 µg/m3
Zły 141 - 200 µg/m3 85 - 120 µg/m3
Bardzo zły >200 µg/m3 > 120 µg/m3