poniedziałek - 6.05.2013r.

Sylwia Borzyszkowska
lekcja opis zastępca uwagi   
1 3 Tc(1) - Uczniowie przychodzą później    
2 3 Te(2) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)    
3 3 Ta(2) - j.angielski, 10 Dorota Sutkowska  
4 2 Ta(1) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)    
5 3 Td(1) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)    
6 2 Td(1) - j.angielski, 30 Danuta Głodek  
7 3 Tc(2) - Uczniowie zwolnieni do domu    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi    
  P1 Karolina Kodrycka  
       
Emilia Chilicka
lekcja opis zastępca uwagi   
2 3 Ta(1) - j.obcy-zawod, 25 Joanna Kurowska  
3 1 Ti(2) - Złączenie grup Marzena Łudczak złączenie grup
6 2 Td(2) - Złączenie grup, 30 Danuta Głodek złączenie grup
       
Elżbieta Czaja
lekcja opis zastępca uwagi   
1 1 Td(2) - Uczniowie przychodzą później    
2 1 Td(2) - Uczniowie przychodzą później    
       
Beata Czerniejewska
lekcja opis zastępca uwagi   
3 3 Tb(1) - j.niemiecki, 32 Małgorzata Świeczkowska złączenie grup
5 3 Ta(1) - j.niemiecki, 10 Małgorzata Świeczkowska złączenie grup
       
Stanisława Głąb-Brandt
lekcja opis zastępca uwagi   
1 1 Ta - Uczniowie przychodzą później    
4 1 Tb(1) - marketing, 11 Elżbieta Szulca złączenie grup
5 2 Ta - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)    
6 2 Ta - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)    
       
Lech Godycki
lekcja opis zastępca uwagi   
5 2 Td - PO, 03 Zbigniew Napiórkowski  
6 2 Tb - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)    
7 2 Tc - PO, 03 Zbigniew Napiórkowski  
8 2 Ti - PO, 03 Zbigniew Napiórkowski  
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi    
4 P1 Małgorzata Wiszniewska  
6 IP2 Aleksandra Slosarska  
       
Małgorzata Maruszak
lekcja opis zastępca uwagi   
1 2 Ti(2) - Uczniowie przychodzą później    
2 1 Tc(2) - j.angielski, 30 Dorota Sutkowska złączenie grup
3 1 Ti(1) - j.angielski, 30 Marzena Łudczak  
       
Andrzej Prabucki
lekcja opis zastępca uwagi   
7 1 Ti(2) - Uczniowie zwolnieni do domu    
8 1 Ti(2) - Uczniowie zwolnieni do domu    
       
Małgorzata Rychlicka
lekcja opis zastępca uwagi   
2 3 Ta(2) - Złączenie grup    
3 3 Ta(1) - Złączenie grup    
5 3 Td(2) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)    
       
Zygmunt Sobecki
lekcja opis zastępca uwagi   
2 2 Ta - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)    
3 2 Ti - chemia, 05 Tadeusz Burczyk  
4 2 Tb - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)    
5 1 Ta - chemia, 05 Tadeusz Burczyk  
6 1 Ti - chemia, 18 Tadeusz Burczyk  
8 2 Tc - Uczniowie zwolnieni do domu    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi    
1 P2 Marzena Łudczak  
7 IP1 Sławomir Reszka  
       
Lucyna Szczypior
lekcja opis zastępca uwagi   
3 2 Ta - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)    
4 1 Td - podst. przed, 32 Aleksandra Adamiak  
6 1 Ta - Przed. w G.R, 10 Wojciech Wardyn  
7 1 Ta - Przed. w G.R, 11 Elżbieta Derecka  
8 1 Ta - Uczniowie zwolnieni do domu    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi    
3 IIP Łukasz Kryła  
6 IIP Joanna Czepirska  
Grzegorz Piwowarczyk
lekcja opis zastępca uwagi   
1 1 Td(1) - Uczniowie przychodzą później    
2 1 Td(1) - Uczniowie przychodzą później    
6 3 Td(2) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)    
7 3 Td(2) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi    
7 P1 Małgorzata Świeczkowska