Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Praktyki zawodowe

Praktyki zawodowe

Przyjmiemy praktykanta

Praktyki stanowią ważną część edukacji, z założenia mają wzbogacić proces dydaktyczny.

Dzięki nim uczniowie mają szansę na skonfrontowanie własnej wiedzy i umiejętności z wymaganiami stawianymi przez konkretnych pracodawców. Tym samym wkraczają też na rynek pracy i zdobywają na nim pierwsze doświadczenia. Wykonywanie powierzonych zadań w trakcie praktyki pozwala uczniom poczuć atmosferę prawdziwej pracy, a nauka pracy w zespole, to jeden z najważniejszych atutów praktyki.

W trakcie pracy uczeń musi nauczyć się, że gra z innymi współpracownikami w jednej drużynie, nabywa umiejętności dostosowania się do innych, do preferencji w grupie, priorytetów zadań w zespole. Pozytywna opinia z odbytych praktyk zawodowych świadczyć będzie o dobrym przygotowaniu do startu w dorosłość.

Wszyscy nasi uczniowie klas trzecich i drugich po gimnazjum odbywają  swoje praktyki zawodowe w różnych wymiarach i terminach w zależności od zdobywanego zawodu. Termin praktyk wyznaczony jest od 26 kwietnia do 18 czerwca 2021 r. Informacje dotyczące przebiegu  i regulaminu praktyk oraz prowadzenia dokumentacji uczniowie otrzymali w czasie spotkań z klasami na platformie Teams, poprzez stronę internetową lub dziennik Librus. Wszystkim praktykantom życzę „Niech praca wzbogaca w nowe doświadczenia, niech będzie radością twórczego myślenia”.

Wicedyrektor ds. Kształcenia Zawodowego i Wychowania

Stanisława Głąb-Brandt

 

Praktyki zawodowe rok szkolny 2020-2021

Każdy uczeń naszej szkoły jest zobowiązany do odbycia praktyk zawodowych, które wdrożą go w realia wykonywanego zawodu. Główny cel praktyk to przede wszystkim przekazanie uczniom możliwości wykorzystania zdobytej w trakcie kształcenia wiedzy w praktyce. Po zrealizowaniu praktyk i po ukończeniu nauki w szkole warto przy ubieganiu się o pracę wpisać praktyki do CV. Jest to ważne zwłaszcza na początku kariery zawodowej. Jest to sygnał dla potencjalnego pracodawcy, że poczyniliśmy wszelkie starania, aby zwiększyć swoją atrakcyjność na rynku pracy.  W roku szkolnym 2020/2021 uczniowie klas trzecich w zawodach technik  informatyk i technik logistyk odbywają praktyki w wymiarze 4 tygodni. Uczniowie klasy trzeciej technik analityk ,technik automatyk oraz technik ekonomista odbywają praktyki w wymiarze 6 tygodni. Uczniowie klasy trzeciej technik obsługi turystycznej będą na praktyce przez 8 tygodni. Uczniowie klas drugich po gimnazjum ( o 4 letnim cyklu nauczania):    II Ta, II Tc, II Te, II TL, II Tp  będą odbywali praktyki w wymiarze 4 tygodni. Szczegółowe informacje dotyczące praktyk znajdują się w zakładkach poniżej.

                                                                         Stanisława Głąb-Brandt

Data dodania: 2021-04-24 10:21:11
Data edycji: 2021-06-11 12:31:58
Ilość wyświetleń: 3003
wstecz

Partnerzy

"Wykształcenie to dobro, którego nic nie jest w stanie nas pozbawić"

Menander
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej