Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Praktyki zawodowe

Praktyki zawodowe

Przyjmiemy praktykanta

Praktyki stanowią ważną część edukacji, z założenia mają wzbogacić proces dydaktyczny.

Dzięki nim uczniowie mają szansę na skonfrontowanie własnej wiedzy i umiejętności z wymaganiami stawianymi przez konkretnych pracodawców. Tym samym wkraczają też na rynek pracy i zdobywają na nim pierwsze doświadczenia. Wykonywanie powierzonych zadań w trakcie praktyki pozwala uczniom poczuć atmosferę prawdziwej pracy, a nauka pracy w zespole, to jeden z najważniejszych atutów praktyki.

W trakcie pracy uczeń musi nauczyć się, że gra z innymi współpracownikami w jednej drużynie, nabywa umiejętności dostosowania się do innych, do preferencji w grupie, priorytetów zadań w zespole. Pozytywna opinia z odbytych praktyk zawodowych świadczyć będzie o dobrym przygotowaniu do startu w dorosłość.

Wszyscy nasi uczniowie klas trzecich i drugich po gimnazjum odbywają  swoje praktyki zawodowe w różnych wymiarach i terminach w zależności od zdobywanego zawodu. Termin praktyk wyznaczony jest od 26 kwietnia do 18 czerwca 2021 r. Informacje dotyczące przebiegu  i regulaminu praktyk oraz prowadzenia dokumentacji uczniowie otrzymali w czasie spotkań z klasami na platformie Teams, poprzez stronę internetową lub dziennik Librus. Wszystkim praktykantom życzę „Niech praca wzbogaca w nowe doświadczenia, niech będzie radością twórczego myślenia”.

Wicedyrektor ds. Kształcenia Zawodowego i Wychowania

Stanisława Głąb-Brandt

 

Praktyki zawodowe rok szkolny 2020-2021

Każdy uczeń naszej szkoły jest zobowiązany do odbycia praktyk zawodowych, które wdrożą go w realia wykonywanego zawodu. Główny cel praktyk to przede wszystkim przekazanie uczniom możliwości wykorzystania zdobytej w trakcie kształcenia wiedzy w praktyce. Po zrealizowaniu praktyk i po ukończeniu nauki w szkole warto przy ubieganiu się o pracę wpisać praktyki do CV. Jest to ważne zwłaszcza na początku kariery zawodowej. Jest to sygnał dla potencjalnego pracodawcy, że poczyniliśmy wszelkie starania, aby zwiększyć swoją atrakcyjność na rynku pracy.  W roku szkolnym 2020/2021 uczniowie klas trzecich w zawodach technik  informatyk i technik logistyk odbywają praktyki w wymiarze 4 tygodni. Uczniowie klasy trzeciej technik analityk ,technik automatyk oraz technik ekonomista odbywają praktyki w wymiarze 6 tygodni. Uczniowie klasy trzeciej technik obsługi turystycznej będą na praktyce przez 8 tygodni. Uczniowie klas drugich po gimnazjum ( o 4 letnim cyklu nauczania):    II Ta, II Tc, II Te, II TL, II Tp  będą odbywali praktyki w wymiarze 4 tygodni. Szczegółowe informacje dotyczące praktyk znajdują się w zakładkach poniżej.

                                                                         Stanisława Głąb-Brandt

Data dodania: 2021-04-24 10:21:11
Data edycji: 2021-06-11 12:31:58
Ilość wyświetleń: 1104
wstecz

Partnerzy

"Wykształcenie to dobro, którego nic nie jest w stanie nas pozbawić"

Menander
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej