Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Wyższa Szkoła Bankowa

Wyższa Szkoła Bankowa

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA (WSB) GDAŃSK 

al. Grunwaldzka 238A

80-266 Gdańsk 

 

   Uczelnia ma już ponad 20 lat! Jej historia zaczęła się w roku 1998. To wtedy przeprowadzono pierwsze zajęcia z finansów i bankowości. W ofercie Uczelni znajdują się różne kierunki studiów dyplomowych i podyplomowych. Uczelnia przygotowuje tysiące swoich Absolwentów doskonale radzących sobie na wymagającym rynku pracy. Nasi absolwenci ZSE podejmują w znacznej liczbie naukę na wielu kierunkach tej Uczelni, kontynuują naukę  nie tylko w obszarze biznesu czy ekonomii, ale i w innych obszarach zawodowych. Dzięki edukacji  poprawiają swój status zawodowy. Uczelnia ta przykłada dużą wagę do kształtowania postaw przedsiębiorczych u swoich studentów i słuchaczy wierząc, że tak wsparta wiedza i umiejętności skutecznie ulokują ich na rynku pracy.

Studia dyplomowe

 • Bezpieczeństwo Wewnętrzne
 • Filologia
 • Finanse i rachunkowość
 • Informatyka
 • Informatyka inżynierska
 • Inżynieria zarządzania
 • Logistyka
 • Pedagogika
 • Prawo w biznesie
 • Psychologia w biznesie
 •  Stosunki międzynarodowe
 • Turystyka i rekreacja
 • Zarządzanie

 

Studia I stopnia:

Studia licencjackie

Trwają 3 lata. Przedmioty są tak dobrane, aby absolwent w ciągu 6 semestrów zdobył atrakcyjny zawód i jak największy zasób praktycznych umiejętności.

Studia inżynierskie

Trwają 3,5 roku (7 semestrów) i kończą się uzyskaniem tytułu inżyniera. 

Studia inżynierskie można wybrać na kierunkach informatykainżyniera zarządzania lub logistyka.

Studia II stopnia (magisterskie)

Trwają dwa lata i kończą się obroną pracy magisterskiej oraz uzyskaniem dyplomu magistra. 

Studia jednolite magisterskie

W Wyższej Szkole Bankowej można wybrać studia jednolite magisterskie na kierunkach:

Studia jednolite magisterskie trwają 5 lat, kończą się obroną pracy magisterskiej oraz uzyskaniem dyplomu magistra. 

Data dodania: 2019-04-02 18:01:15
Data edycji: 2021-04-26 17:55:05
Ilość wyświetleń: 1036
wstecz

Partnerzy

"Wykształcenie to dobro, którego nic nie jest w stanie nas pozbawić"

Menander
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej