Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Technik Rachunkowości

Nauka w zawodzie TECHNIK RACHUNKOWOŚCI trwa 5 lat. Uczniowie w trakcie nauki mają możliwość zdobycia dwóch kwalifikacji i po ich zaliczeniu uzyskają tytuł technika rachunkowości. Technik rachunkowości jest zawodem, który występuje niemal w każdym podmiocie gospodarczym.

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik rachunkowości jest przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

 

W zakresie kwalifikacji: EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych:

 • prowadzenia rekrutacji i selekcjonowania kandydatów do pracy,
 • sporządzania dokumentacji kadrowej,
 • prowadzenia spraw związanych ze świadczeniami socjalnymi,
 • rozliczania wynagrodzeń i składek pobieranych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
 • prowadzenia analizy zatrudnienia i wynagrodzeń,
 • prowadzenia ewidencji podatkowych i rozliczeń podatkowych,
 • prowadzenia rozliczeń finansowych z kontrahentami i podmiotami rynku finansowego.

 

W zakresie kwalifikacji EKA.07. Prowadzenie rachunkowości:

 • organizowania rachunkowości jednostek organizacyjnych,
 • ewidencjonowania operacji gospodarczych,
 • przeprowadzania inwentaryzacji i rozliczania jej wyników,
 • wyceniania składników aktywów i pasywów,
 • ustalania wyniku finansowego,
 • sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych,
 • prowadzenia analizy finansowej.

 

Na rynku pracy jest zapotrzebowanie na wykwalifikowanych techników rachunkowości, którzy stanowią cenne wsparcie w działach księgowych oraz biurach rachunkowych.

 

NOWOCZESNY ZAWÓD SZANSĄ NA CIEKAWĄ PRACĘ !

Jeśli:

 • Jesteś kreatywny i masz dużo pomysłów
 • Chcesz znaleźć dobrą pracę
 • Interesujesz się finansami i ekonomią
 • Chcesz założyć własną firmę

- to dołącz do NAS

 

Opracował:

Mariusz Bełczącki

 

Data dodania: 2022-03-10 12:01:11
Data edycji: 2022-05-06 06:15:25
Ilość wyświetleń: 317
wstecz

Partnerzy

"Wykształcenie to dobro, którego nic nie jest w stanie nas pozbawić"

Menander
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej