Rekrutacja do szkoły 2024 - 2025
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

WSPÓŁPRACA Z PRACODAWCAMI

WSPÓŁPRACA Z PRACODAWCAMI

   Oprócz podanych dużych przedsiębiorstw- POLPHARMA  oraz  A Q, z którymi szkoła realizuje kształcenie dualne,  prowadzimy szeroką współpracę z różnymi firmami lokalnymi i zagranicznymi.

   Pracodawcy współpracują ze szkołą w zakresie odbywania praktyk zawodowych przez uczniów oraz zgłaszają chęć zatrudnienia naszych absolwentów poprzez bezpośrednie kontakty z dyrekcją szkoły w  czasie wizyt składanych  w zakładach pracy, poprzez kontakty telefoniczne, mailowe oraz w czasie organizowanych spotkań z pracodawcami w szkole. W czasie tych spotkań pracodawcy analizują podstawy programowe i zgłaszają nauczycielom swoje propozycje i wnioski dotyczące treści nauczania przedmiotów zawodowych, akcentują na jakie elementy wg nich należałoby zwrócić większą uwagę.

   Współpraca z Pracodawcami dotyczy też organizowania wycieczek przedmiotowych, w czasie których uczniowie zapoznają się z firmami ,ich działalnością i organizacją.

   Pracodawcy przyjmują również uczniów na staże zawodowe w ramach realizowanych przez szkołę projektów.

  Pracodawcy są fundatorami nagród rzeczowych–stypendiów na zakończenie roku szkolnego dla najlepszych uczniów w kształconych przez szkołę zawodach.

  Szkoła prowadzi tez współpracę ze  Starogardzkim Klubem Biznesu w celu ustalania i omawiania zasad organizowania praktyk zawodowych oraz organizacji Targów Edukacyjnych i Targów Pracodawców „Wybieram przyszłość zawodową” dla uczniów klas ósmych szkół podstawowych. Oprócz szkół  średnich swoje stanowiska prezentują właściciele niektórych firm, którzy przedstawią oferty kształcenia praktycznego oraz oferty pracy po zakończeniu tego kształcenia.

   Pracodawcy w ramach prowadzonej współpracy  doposażają pracownie kształcenia zawodowego oraz tworzą pracownie patronackie.

   Ważnym naszym partnerem zagranicznym jest znana austriacka Firma LKW WALTER w Wiedniu. Jest to firma rodzinna - lider w organizacji transportów ładunków całopojazdowych w ruchu drogowym oraz intermodalnym w całej Europie, Rosji, Afryce Północnej, Azji Środkowej, na Bliskim Wschodzie i Kaukazie.                                                                                                   

   Po przeprowadzeniu przez firmę rekrutacji uczniowie kształcący się w zawodach technik logistyk oraz technik ekonomista mają możliwość realizacji tam praktyk zawodowych, a po ukończeniu szkoły absolwenci podejmują pracę zawodową w firmie LKW. W ramach współpracy organizowane są wycieczki przedmiotowe dla grup młodzieży 40-50 osób do firmy w Wiedniu. W szkole też często gościmy przedstawicieli tej firmy i organizujemy spotkania z młodzieżą wybranych i zaineresowanych klas.

Stanisława Głąb- Brandt

Data dodania: 2019-04-02 08:45:59
Data edycji: 2021-04-25 09:30:09
Ilość wyświetleń: 2596
wstecz

Partnerzy

"Wykształcenie to dobro, którego nic nie jest w stanie nas pozbawić"

Menander
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej