Elektroniczna rekrutacja do szkoły 2024 - 2025
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

PWSZ w Elblągu

PWSZ w Elblągu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu                        

ul. Wojska Polskiego 1, 82-300 Elbląg
tel. 55 629 05 05

 

 

Porozumienie o współpracy pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Elblągu, a Zespołem Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim.

Dnia 06 czerwca 2013 roku podczas posiedzenia Senatu PWSZ w Elblągu została podpisana umowa o współpracy pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Elblągu, a Zespołem Szkół Ekonomicznych z siedziba w Starogardzie Gdańskim.                                                                           

Niniejsza umowa ma na celu podniesienie jakości kształcenia oraz wyrównywania szans młodzieży w sferze dostępu do bezpłatnych form edukacji.                                                                                                  

W ramach umowy Uczelnia zobowiązała się do wspierania Szkoły w zakresie doradztwa dla uczniów i rodziców dotyczącego wyboru kierunku studiów zgodnie z predyspozycjami uczniów i ich zainteresowaniami oraz zaproszenia uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych do udziału w studenckich imprezach rozrywkowo – rekreacyjno - sportowych oraz konferencjach naukowych, seminariach, wykładach otwartych.                                                                                                   

Nawiązana współpraca będzie obejmowała w szczególności przedsięwzięcia z zakresu:

  • podjęcia wspólnych inicjatyw studentów i uczniów w zakresie indywidualnego rozwoju uczniów poprzez konferencje dla młodzieży, konkursy, szerzenie wiedzy nt. kontynuacji edukacji w Europie, rynku pracy, biznesu,
  • podjęcia wspólnych inicjatyw studentów PWSZ i uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych, nawiązania współpracy pomiędzy samorządem studenckim i samorządem uczniowskim w zakresie kształtowania przedsiębiorczości, samorządności i odpowiedzialności obywatelskiej,
  • nawiązania współpracy pomiędzy uczniami Zespołu Szkół Ekonomicznych a członkami Akademickiego Biura Karier PWSZ w celu rozwoju umiejętności  w zakresie planowania i realizacji indywidualnej kariery zawodowej, konkurencyjnych zachowań na rynku pracy, 
  • podjęcia współpracy uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych z sekcjami sportowymi PWSZ,
  • wzajemnej promocji oferty edukacyjnej na stronach internetowych obu instytucji oraz wspólnych inicjatyw wspierających strategię rozwoju regionu w sferze wyrównywania szans młodzieży w zakresie dostępu do bezpłatnych form edukacji.                         
  • Umowa weszła w życie z dniem podpisania.

 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa (PWSZ w Elblągu) – publiczna uczelnia zawodowa w Elblągu utworzona 1 lipca 1998 roku jako pierwsza samodzielna szkoła wyższa w tym mieście i jedna z pierwszych szkół zawodowych. Kształcenie przebiega tutaj na poziomie studiów zawodowych (licencjackich, inżynierskich, magisterskich) oraz w ramach studiów podyplomowych.

Kierunki kształcenia w PWSZ w Elblągu :

Aktualnie PWSZ w Elblągu oferuje możliwość kształcenia na dziewięciu kierunkach studiów I stopnia, na dwóch II stopnia i na dwóch kierunkach jednolitych studiach magisterskich.

Kształcenie odbywa się w czterech Instytutach: Informatyki Stosowanej im. Krzysztofa Brzeskiego, Politechnicznym, Ekonomicznym oraz Pedagogiczno-Językowym. Wszystkie studia mają profil praktyczny i prowadzone są w trybie stacjonarnym (studia nieodpłatne) lub niestacjonarnym (studia odpłatne). Wszystkie kierunki studiów mają pozytywne akredytacje Państwowej Komisji Akredytacyjnej, ważne na okresy od 4 do 6 lat.

 

Data dodania: 2019-04-02 17:59:09
Data edycji: 2021-04-26 20:13:56
Ilość wyświetleń: 1617
wstecz

Partnerzy

"Wykształcenie to dobro, którego nic nie jest w stanie nas pozbawić"

Menander
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej