Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Ekonomista

Ekonomista

„Zagraniczne Praktyki Zawodowe Uczniów w Ekonomiku”

2019-1-PL01-KA102-064085

 

W wyniku konkursu wniosków 2019, szkoła otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn. „Zagraniczne Praktyki Zawodowe Uczniów w Ekonomiku” z Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”.

Uczestnikami projektu będą uczniowie klasy trzeciej, którzy zgodnie z ramowym planem nauczania realizują praktykę zawodową dla zawodu technik ekonomista. 

W ramach projektu przewiduje się wyjazd jednej grupy, wyłonionej w procesie rekrutacji z klasy 3Te w maju 2020 r.

Zadania do realizacji w okresie poprzedzającym wyjazd:

 • Nabór uczestników odbędzie się w drodze rekrutacji zgodnie z wcześniej opublikowanym na szkolnej stronie www regulaminem, zapewniającym jednakowe traktowanie kandydatów.
 • Spotkanie z rodzicami: omówienie programu praktyk oraz sposobu kontaktowania się w czasie pobytu za granicą.
 • Przygotowanie językowe uczniów: zorganizowanie zajęć intensywnego kursu z j. angielskiego w celu podniesienia sprawności językowej w komunikacji, terminologii zawodowej oraz swobodnego posługiwania się językiem.
 • Przygotowanie kulturowe uczniów: przekazanie informacji na temat historii, obyczajowości partnera, obowiązujących przepisów prawa oraz zasad współżycia społecznego.
 • Spotkanie z pedagogiem i doradcą zawodowym: zapoznanie z wymaganiami na rynku pracy, rozpoznawanie emocji i radzeniu sobie w życiu codziennym i w trudnych sytuacjach.
 • Uczestnicy Projektu zobowiązani są do uczestniczenia w zorganizowanych w szkole kursach językowych i kulturowych. W  czasie realizacji Projektu nad bezpieczeństwem uczestników czuwać będą opiekunowie - nauczyciele z Zespołu Szkół Ekonomicznych.

 

Koordynator

Lucyna Szczypior

 

Edycja 2020-2021

 1. Zasady rekrutacji.
 2. Formularz aplikacyjny.
 3. Rekrutacja
  1. Etap pierwszy- terminar 
  2. Drugi etap - rozmowa 
  3. WYNIKI REKRUTACJI

 

Edycja 2019-2020

 1. Zasady rekrutacji.
 2. Formularz aplikacyjny.
 3. Rekrutacja
  1. Etap pierwszy- terminar 
  2. Drugi etap - rozmowa 04 grudnia 2019r
  3. WYNIKI REKRUTACJI
Data dodania: 2019-11-24 18:24:03
Data edycji: 2020-09-17 06:22:55
Ilość wyświetleń: 602
wstecz

Partnerzy

"Wykształcenie to dobro, którego nic nie jest w stanie nas pozbawić"

Menander
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej