Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Turystyka

Turystyka

„Zagraniczne Praktyki Zawodowe Uczniów w Ekonomiku”

2019-1-PL01-KA102-064085

 

W związku z realizacją projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” w ramach Programu Erasmus+, Akcja 1 – „Mobilność edukacyjna w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 nasza szkoła po raz kolejny podjęła uczestnictwo w projekcie .

Dofinansowanie na wyjazd uczniów na zagraniczne praktyki zawodowe do Hiszpanii otrzymaliśmy ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)

Uczestnikami projektu będą uczniowie klasy drugiej i trzeciej Technika obsługi turystycznej, którzy zgodnie z ramowym planem nauczania realizują praktykę zawodową dla zawodu technik obsługi turystycznej. Celem wyjazdów na zagraniczne praktyki zawodowe jest przede wszystkim zdobycie praktycznego doświadczenia zawodowego, wykorzystanie  zdobytej wiedzy oraz  nabycie nowych umiejętności zawodowych. Praktyka zagraniczna stwarza większe możliwości zatrudnienia i podwyższa  kwalifikacje zawodowe. Rozwinięcie umiejętności interpersonalnych  - we współpracy w grupie,  poznanie  różnorodności społecznej, językowej i kulturowej innych krajów oraz uzyskanie certyfikatów Europass Mobility pozwoli osiągnąć konkurencyjność w dziedzinie turystyki zarówno na regionalnym, krajowym jak i europejskim rynku pracy.

 

W ramach projektu przewiduje się wyjazd dwóch grup, wyłonionych w procesie rekrutacji z klasy  3Tbt, w terminie od maja do czerwca 2020.r oraz klasy  2Tb od maja do czerwca 2021r.

Miejscem praktyk naszych uczniów będą cztery hiszpańskie hotele Globales prowadzące działalność na obszarze intensywnego rozwoju ruchu turystycznego na Majorce. Przed rozpoczęciem praktyk uczniowie zakwalifikowani do wyjazdu będą zobowiązani do uczestnictwa w programie przygotowawczym - kurs językowy, przygotowanie kulturowe, psychologiczne oraz z doradcą zawodowym.

Zadania do realizacji w okresie poprzedzającym wyjazd:

 • Nabór uczestników odbędzie się w drodze rekrutacji zgodnie z wcześniej opublikowanym na szkolnej stronie www regulaminem,  zapewniającym  jednakowe traktowanie kandydatów. Wyniki rekrutacji będą opublikowane na stronie www.
 • Spotkanie z rodzicami: omówienie programu praktyk oraz sposobu kontaktowania się w czasie pobytu za granicą.
 • Przygotowanie językowe uczniów: zorganizowanie zajęć intensywnego kursu z j. angielskiego i hiszpańskiego w celu podniesienia sprawności językowej w komunikacji, terminologii zawodowej oraz swobodnego posługiwania się językiem.
 • Przygotowanie kulturowe uczniów: przekazanie informacji na temat historii, obyczajowości partnera, obowiązujących przepisów prawa oraz zasad współżycia społecznego. Spotkanie z Konsulem Hiszpanii. Wycieczki po regionie podczas pobytu na praktykach.
 • Spotkanie z pedagogiem i doradcą zawodowym: zapoznanie z wymaganiami na rynku pracy, rozpoznawanie emocji i radzeniu sobie w życiu codziennym i w trudnych sytuacjach.

Uczestnicy Projektu zobowiązani są do uczestniczenia w zorganizowanych w szkole kursach językowych i kulturowych. W  czasie realizacji Projektu nad bezpieczeństwem uczestników czuwać będą opiekunowie - nauczyciele z Zespołu Szkół Ekonomicznych.

 

Koordynator 

Margareta Moritz

 

Edycja 2020-2021

 1. Zasady rekrutacji.
 2. Formularz aplikacyjny.
 3. Rekrutacja
  1. Etap pierwszy- terminarz
  2. Drugi etap - rozmowa
  3. WYNIKI REKRUTACJI
 4. Plan zajęć dodatkowych 
 5. Regulamin prezentacji 
 6. Praktyki uczniowskie w hotelach na Majorce 
  1. Globales Apartmentos Nova
  2. Globales Honolulu
  3. Globales Mimosa
  4. Globales Palmanova Palace
  5. Globales Santa Lucía

 

Edycja 2019-2020

 1. Zasady rekrutacji.
 2. Formularz aplikacyjny.
 3. Rekrutacja
  1. Etap pierwszy- terminarz 
  2. Drugi etap - rozmowa 13 listopada 2019r
  3. WYNIKI REKRUTACJI
 4. Plan zajęć dodatkowych 
 5. Regulamin prezentacji 
 6. Praktyki uczniowskie w hotelach na Majorce 
  1. Globales Apartmentos Nova
  2. Globales Honolulu
  3. Globales Mimosa
  4. Globales Palmanova Palace
  5. Globales Santa Lucía
Data dodania: 2019-11-24 18:15:52
Data edycji: 2020-09-15 19:47:52
Ilość wyświetleń: 764
wstecz

Partnerzy

"Wykształcenie to dobro, którego nic nie jest w stanie nas pozbawić"

Menander
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej