Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Turystyka

Turystyka

„Zagraniczne Praktyki Zawodowe Uczniów w Ekonomiku”

2019-1-PL01-KA102-064085

 

W związku z realizacją projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” w ramach Programu Erasmus+, Akcja 1 – „Mobilność edukacyjna w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 nasza szkoła po raz kolejny podjęła uczestnictwo w projekcie .

Dofinansowanie na wyjazd uczniów na zagraniczne praktyki zawodowe do Hiszpanii otrzymaliśmy ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)

Uczestnikami projektu będą uczniowie klasy czwartej Technika obsługi turystycznej oraz trzeciej technika organizacji turystyki, którzy zgodnie z ramowym planem nauczania realizują praktykę zawodową dla zawodu technik obsługi turystycznej/organizacji turystyki. Celem wyjazdów na zagraniczne praktyki zawodowe jest przede wszystkim zdobycie praktycznego doświadczenia zawodowego, wykorzystanie  zdobytej wiedzy oraz  nabycie nowych umiejętności zawodowych. Praktyka zagraniczna stwarza większe możliwości zatrudnienia i podwyższa  kwalifikacje zawodowe. Rozwinięcie umiejętności interpersonalnych  - we współpracy w grupie,  poznanie  różnorodności społecznej, językowej i kulturowej innych krajów oraz uzyskanie certyfikatów Europass Mobility pozwoli osiągnąć konkurencyjność w dziedzinie turystyki zarówno na regionalnym, krajowym jak i europejskim rynku pracy.

 

W ramach projektu przewiduje się wyjazd grupy, wyłonionych w procesie rekrutacji z klasy  4Tb, w terminie od maja do czerwca 2022r oraz klasy 3B w terminie od sierpnia do września 2022r.

Miejscem praktyk naszych uczniów będą siedem hiszpańskich hoteli w sieci Hoteles Globales prowadzące działalność na obszarze intensywnego rozwoju ruchu turystycznego na Majorce. Przed rozpoczęciem praktyk uczniowie zakwalifikowani do wyjazdu będą zobowiązani do uczestnictwa w programie przygotowawczym - kurs językowy, przygotowanie kulturowe, psychologiczne oraz z doradcą zawodowym.

Zadania do realizacji w okresie poprzedzającym wyjazd:

 • Nabór uczestników odbędzie się w drodze rekrutacji zgodnie z wcześniej opublikowanym na szkolnej stronie www regulaminem,  zapewniającym  jednakowe traktowanie kandydatów. Wyniki rekrutacji będą opublikowane na stronie www.
 • Spotkanie z rodzicami: omówienie programu praktyk oraz sposobu kontaktowania się w czasie pobytu za granicą.
 • Przygotowanie językowe uczniów: zorganizowanie zajęć intensywnego kursu z j. angielskiego i hiszpańskiego w celu podniesienia sprawności językowej w komunikacji, terminologii zawodowej oraz swobodnego posługiwania się językiem.
 • Przygotowanie kulturowe uczniów: przekazanie informacji na temat historii, obyczajowości partnera, obowiązujących przepisów prawa oraz zasad współżycia społecznego. Spotkanie z Konsulem Hiszpanii. Wycieczki po regionie podczas pobytu na praktykach.
 • Spotkanie z pedagogiem i doradcą zawodowym: zapoznanie z wymaganiami na rynku pracy, rozpoznawanie emocji i radzeniu sobie w życiu codziennym i w trudnych sytuacjach.

Uczestnicy Projektu zobowiązani są do uczestniczenia w zorganizowanych w szkole kursach językowych i kulturowych. W  czasie realizacji Projektu nad bezpieczeństwem uczestników czuwać będą opiekunowie - nauczyciele z Zespołu Szkół Ekonomicznych.

 

Koordynator 

Margareta Moritz

 

 

Edycja 2022-2023 (sierpień-wrzesień)

 1. Zasady rekrutacji.
 2. Formularz aplikacyjny
 3. Rekrutacja
  1. Etap pierwszy - terminarz
  2. Drugi etap - testy
  3. Trzeci etap - rozmowa
  4. WYNIKI REKRUTACJI
 4. Plan zajęć dodatkowych 
 5. Spotkanie informacyjne dla rodziców 02.06
 6. Praktyki uczniowskie w hotelach na Majorce 
  1. Globales Apartmentos Nova
  2. Globales Honolulu
  3. Globales Mimosa
  4. Globales Palmanova Palace
  5. Globales Santa Lucía
  6. Globales Panama
  7. Globales Torrenova

Edycja 2021-2022 (maj-czerwiec)

 1. Zasady rekrutacji.
 2. Formularz aplikacyjny
 3. Rekrutacja
  1. Etap pierwszy - terminarz
  2. Drugi etap - testy
  3. Trzeci etap - rozmowa
  4. WYNIKI REKRUTACJI
 4. Plan zajęć dodatkowych 
 5. Regulamin prezentacji 
 6. Praktyki uczniowskie w hotelach na Majorce 
  1. Globales Apartmentos Nova
  2. Globales Honolulu
  3. Globales Mimosa
  4. Globales Palmanova Palace
  5. Globales Santa Lucía
  6. Globales Panama
 7.  Spotkanie z rodzicami 
 8. Wyjazd uczniów na praktyki
 9. Praktyki uczniowskie
 10. Wizyta monitorująca
 11. Realizacja programu kulturowego na Majorce 
 1.  

 

Edycja 2019-2020

 1. Zasady rekrutacji.
 2. Formularz aplikacyjny.
 3. Rekrutacja
  1. Etap pierwszy- terminarz 
  2. Drugi etap - rozmowa 13 listopada 2019r
  3. WYNIKI REKRUTACJI
 4. Plan zajęć dodatkowych 
 5. Regulamin prezentacji 
 6. Praktyki uczniowskie w hotelach na Majorce 
  1. Globales Apartmentos Nova
  2. Globales Honolulu
  3. Globales Mimosa
  4. Globales Palmanova Palace
  5. Globales Santa Lucía
Data dodania: 2019-11-24 18:15:52
Data edycji: 2022-06-24 07:00:14
Ilość wyświetleń: 2083
wstecz

Partnerzy

"Wykształcenie to dobro, którego nic nie jest w stanie nas pozbawić"

Menander
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej